YEUCONMAIMAI

BÌNH LUẬN 1
Phần bình luận
Ảnh được upload bởi ONGTHIMINHANH
Là thành viên từ: 11:23 - 23/01/2015
Số kẹo hiện có: 10
Tên của mẹ: Ông Thị Minh Anh
Tên của bé: Phạm Ngọc Bảo Minh - Phạm Ngọc Khánh Linh
Giới thiệu: Đang cập nhật
Mã số ảnh: 73564
Ngày tải lên: 11:23 - 23/01/2015
Điểm bình chọn :1705
Xếp hạng ảnh :10
Bình chọn ảnh
1705 điểm
Bình chọn Facebook 29
Để bình chọn cho ảnh này, soạn tin:
- BY [dấu cách] 73564 gửi 8530: Mã số ảnh nhận được 25 điểm