Tình yêu của mẹ

BÌNH LUẬN 4
Phần bình luận
Ảnh được upload bởi Thuy1102
Là thành viên từ: 14:4 - 15/01/2015
Số kẹo hiện có: 20
Tên của mẹ: Đặng Thu Thủy
Tên của bé: Đặng Thành Long
Giới thiệu: Bé rất năng động thích hát & nhảy
Mã số ảnh: 73215
Ngày tải lên: 14:4 - 15/01/2015
Điểm bình chọn :8390
Xếp hạng ảnh :1
Bình chọn ảnh
8390 điểm
Bình chọn Facebook 46
Để bình chọn cho ảnh này, soạn tin:
- BY [dấu cách] 73215 gửi 8530: Mã số ảnh nhận được 25 điểm