me-va-be-Son

BÌNH LUẬN 1
Phần bình luận
Ảnh được upload bởi emyeuconan
Là thành viên từ: 16:12 - 06/02/2015
Số kẹo hiện có: 20
Tên của mẹ: Trịnh Thị Thúy
Tên của bé: Chu Thành Sơn
Giới thiệu: Sơn đã 14 tháng tuổi rồi. Em rất thích chơi với chị Ngọc và bi bô tập nói nữa.
Mã số ảnh: 74206
Ngày tải lên: 16:12 - 06/02/2015
Điểm bình chọn :0
Xếp hạng ảnh :0
Bình chọn ảnh
0 điểm
Bình chọn Facebook 0
Để bình chọn cho ảnh này, soạn tin:
- BY [dấu cách] 74206 gửi 8530: Mã số ảnh nhận được 25 điểm