Mẹ con mình cùng style!!!

BÌNH LUẬN 0
Phần bình luận
Ảnh được upload bởi kuadepzai
Là thành viên từ: 17:8 - 21/01/2015
Số kẹo hiện có: 0
Tên của mẹ: Nguyễn Thị Nhung
Tên của bé: Tống Hoàng Quân
Giới thiệu: Tên gọi ở nhà của con là Kua
Mã số ảnh: 73365
Ngày tải lên: 17:8 - 21/01/2015
Điểm bình chọn :385
Xếp hạng ảnh :24
Bình chọn ảnh
385 điểm
Bình chọn Facebook 57
Để bình chọn cho ảnh này, soạn tin:
- BY [dấu cách] 73365 gửi 8530: Mã số ảnh nhận được 25 điểm