Mặt ngơ ngác quá!

BÌNH LUẬN 1
Phần bình luận
Ảnh được upload bởi mepanda
Là thành viên từ: 8:43 - 15/01/2015
Số kẹo hiện có: 0
Tên của mẹ: Mẹ Panda Nguyễn
Tên của bé: Nguyễn Tiến Tường
Giới thiệu: Đang cập nhật
Mã số ảnh: 73195
Ngày tải lên: 8:43 - 15/01/2015
Điểm bình chọn :140
Xếp hạng ảnh :38
Bình chọn ảnh
140 điểm
Bình chọn Facebook 8
Để bình chọn cho ảnh này, soạn tin:
- BY [dấu cách] 73195 gửi 8530: Mã số ảnh nhận được 25 điểm